Elektronický cylindr e-primo zajistí kvalitní uzamčení a ochranu Vašich dveří s širokou variabilitou volby přístupu.
 • elektronický cylindr e-primo nabízí vysokou bezpečnost dveří
 • klíče jsou nahrazeny uživatelskými médií iButton/Mifare ve formě přívěsku na klíče nebo karty
 • flexibilní, přístupová práva lze rychle měnit. Díky tomu už ztráta či odcizení klíče není žádný problém. Při ztrátě či odcizení uživatelského média, se jednoduše smaže a zadá nové médium
 • uživatelské medium lze povolit a používat na více zámcích e-primo
 • obsluha a správa bez PC, softwaru a kabeláže – rychlá a lehká montáž a instalace
 • jednoduchá obsluha se zvukovou a vizuální signalizací
 • odolný proti odvrtání a vytržení
 • ČSN P ENV 1627:2000 BT 3
 • certifikát NBÚ SS4=2
 • jednoduchá obsluha
 • flexibilní zadávání přístupových práv
 • individuální výběr designu