Bartech je schopen se přizpůsobit jakékoliv existující síti
 
Ethernet 
Počítačové rozhraní Ethernet je osvědčeným a spolehlivým způsobem propojení Bartech minibarů. Toto rozhraní je hoteliérům poskytováno včetně jednoduchého řešení tzv."plug-and-play", které umožňuje připojení z hotelového pokoje na server. Jediným požadavkem na hotel je zásuvka typu RJ45 kompatibilní s 10 Base Ethernet specifikací.
 
Twisted Pair 
Velkou výhodu, systému BARTECH minibarů, je možnost propojení pomocí stávající hotelové kabeláže. Jednou z těchto možností je také telefonní dvoulinka. Toto řešení využívané v hojné míře je ideální variantou pro již zaběhnutý hotel, který chce zachovat svou vlastní kabelovou síť.
 
Coax Cable
Jedná se o alternativu již výše uvedených řešení. Komunikaci mezi atomatickými minibary a Bartech serverem je možné zajistit pomocí hotelové MATV koaxiální antény. Náš systém funguje pod třemi různými frekvencemi a tudíž je možné ho propojit s většinou PAY TV systémů.
 
Wifi 
Společnost Bartech má již několik úspěšných instalací plně automatických minibarů, které pracují pomocí Wi-Fi propojení. 
Tento systém je kompatibilní s jakýmkoliv přístupovým bodem 802.11b.      
Zig Bee 
K naší již existující řadě možností připojení minibarů BARTECH s obslužným serverem, nově přibyla možnost využití technologie bezdrátového přenosu dat s názvem Zig Bee.
 
DETEKCE
Detekční systém Bartech - odkaz dokonalosti
 
Senzorové mikrospínače využíváme u našich minibarových polic, u polic ve dvířkách a detekce váhy produktu a jeho pozice(tvaru) v suché sekci. 
Tyto spolehlivé senzory nejsou v přímém kontaktu s produkty na polici a tudíž je snadné tyto minibarové police vyčistit.
 
Magnetické senzory jsou určeny k detekci položených lahví ve specifické části minibaru určené k proměnnému výběru produktů.
 
Speciální infačervené senzory využíváme pro naši tzv. suchou sekci již 15 let.
Tyto osvědčené a spolehlivé senzory se také velice snadno čistí.
 
 
Bartech a jeho takzvaná "Zelená politika" chránící naše životní prostředí 
Jednou z priorit firmy Bartech je dodržovat pravidla pro ochranu životního prostředí, a to ve všech etapách procesu výroby a zásobování. 
 
Kompresní chladící jednotka patří do energeticky efektivní třídy A, což je nejvyšší stupeň efektivity. Elektrický kompresor čerpá (pumpuje) „CFC-free“ chlazení R-134A přes hermeticky uzavřený systém. Produkty firmy bartech jsou kontrolovány elektronicky a on-line termostat kontroluje napájení do kompresoru. 
 
Elektronické chladničky (E-fridge) od firmy Bartech využívají eutektického zařízení nebo tzv. "cold sink" (studeného poklesu, studeného umyvadla). K tomu, aby bylo možné při stabilní teplotě dosáhnout minimálního počtu cirkulací v kompresoru. Absorpční minibary podrobujeme celou řadou testů během celého výrobního procesu, abychom zaručili vyloučení jakéhokoli rizika propustnosti (netěsnosti). 
 
Standardní C.E.S.S. zařízení umožňuje regulaci chlazení v závislosti na období vysokých a nízkých nákladů. 
Dále musíme brát v potaz úsporu energie, jelikož je možné v každém období detailně nakonfigurovat zařízení na volný pokoj, obsazený pokoj, nebo na pokoj mimo provoz. Více než 30% úspory energie je možné dosáhnout v závislosti na obsazenosti hotelu a hotelových požadavků na úroveň chlazení. 
 
Všechny minibary společnosti Bartech jsou v souladu s následujícími standardy(normamy) životního prostředí: 
  • CSA (Certification Standard Application), 
  • UL (Underwriter Laboratory), 
  • FCC (Federal Communications Commission), 
  • CE (Conformité Européenne), 
  • WEEE Directive 2002/96/EC and 2003/108/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment), 
  • RoHS ("Restriction of the use of Certain Hazardous Substances" in electrical and electronic equipment. 
 
ISO certifikace: Bartech produkty splňují certifikace ISO 9001 a ISO 14001.