Hotelový minibar BartechHotelové minibary Bartech

Koncepce BARTECH
Koncepcí BARCTECH je navrhovat a dodávat řešení technologií tak, aby návratnost investic byla co nejrychlejší. Závazkem je vždy poskytovat řešení založená na nejnovějších technologiích tak, aby našim klientům přinášela ty nejlepší služby. 

Principy 
Čistý design, absolutní spolehlivost a výkonnost. 

Společnost Bartech se stala průkopníkem v oblasti automatických minibarů již v roce 1988, kdy proběhla instalace prvních automatických minibarů s prosklenými dvířky. Od té doby je Bartech znám, jako dodavatel nejmocnějšího a nejsofistikovanějšího systému řízení provozu minibarů. Systémy Bartech si vybírají světové hotelové řetězce, ale i nezávislé hotely těch nejzvučnějších jmen. 

Jak funguje Bartech systém? 
Naše pokojové minibary jsou vzájemně propojené s Bartech serverem a hotelovým software (PMS) v rámci lokální sítě. Minibary se automaticky odemknou v okamžiku Check-in hosta a automaticky se naopak uzamknou v okamžiku provedení hostova Check-out. Řídící aplikace Bartech automaticky natěžuje spotřebu hosta v minibaru na jeho hotelový účet v PMS a současně eviduje status všech produktů uvnitř minibaru. Systém Bartech poskytuje tiskové sestavy pro doplňování zboží v minibarech (tzv. refill report), čímž se dramaticky zefektivňuje práce obsluhy minibarů.  Doplňování minibarů provádí hotelový personál. S použitím zvláštních dálkových ovladačů obsluha minibary jednotlivě otvírá, uvádí je  tak do tzv. doplňovacího režimu a po doplnění je opět uzavírá. Díky tomu je monitorován i veškerý průběh doplňování. 

Naše automatické minibary, stejně jako řídící software jsou neustále vylepšovány. 
Vývojový a výzkumný tým se nepřetržitě věnuje vylepšování jak hardware, tak i software Bartech v souladu s potřebami našich klientů. Nově zavedená vylepšení se okamžitě stávají naším standardem. Naší pýchou je ustavičný vývoj a zdokonalování systému s použitím nejmodernějších technologií s cílem zvyšování efektivity provozu hotelových minibarů našich klientů. 


Výhody 
Veškeré znalosti využíváme pro jediný cíl: profit 

20 let našich odborných znalostí a široká celosvětová klientela, jsou zárukou naší profesionality. 

Snižování ztrát 
Díky automatickému natěžování spotřeby v minibarech na účty hostů jsou redukovány procentuální ztráty na průměr 2% oproti 20%-40% obvyklých ztrát v běžných manuálních minibarech. Spolehlivost systému Bartech dramaticky eliminuje prostor pro nepříjemné dohadování s hosty na recepci při odjezdech a výrazně snižuje nutnost poskytování slev hostům. 

Úspora mzdových nákladů 
Tiskové sestavy pro doplňování zboží v minibarech (tzv. refill report), představují přesný seznam zboží, které je třeba doplnit podle pokojů. Tím je zcela vyloučena nutnost kontrolování a sepisování chybějícího zboží v minibarech pro doplnění. Tak je zvyšována efektivita práce obsluhy minibarů a současně se snižují i mzdové náklady, neboť 1 zaměstnanec dokáže obsloužit 400 minibarů. 1 zaměstnanec dokáže obvykle obsloužit maximálně 100 obyčejných (manuálních) minibarů. 

Spokojenost hostů 
Díky informacím ze systému Bartech už obsluha minibarů nikdy nemusí zbytečně vyrušovat hosty z důvodu kontroly zboží v minibarech. V případě sporu s hostem má obsluha recepce možnost nahlédnout na stav minibaru v reálném čase i možnost náhledu do historie. Bartech navíc přesně eviduje stav a pohyb skladových zásob. 

Úspora energií 
Bartech disponuje funkcí C.E.S.S. (automatizovaný systém úspory energie), což je standardní vybavení automatických minibarů Bartech, které umožňuje monitorovat výkon chladícího agregátu dle aktuálního statusu pokoje. Tím lze snadno minimalizovat chladící výkon minibarů v neobsazených, nebo vyřazených pokojích. Tato funkce uspoří až 30% energií v závislosti na obsazenosti hotelu a na hotelem požadované úrovni chladícího výkonu minibarů. 

Způsoby komunikace a detekce
Bartech je schopen se přizpůsobit jakékoliv existující síti

Ethernet 
Počítačové rozhraní Ethernet je osvědčeným a spolehlivým způsobem propojení Bartech minibarů. Toto rozhraní je hoteliérům poskytováno včetně jednoduchého řešení tzv."plug-and-play", které umožňuje připojení z hotelového pokoje na server. Jediným požadavkem na hotel je zásuvka typu RJ45 kompatibilní s 10 Base Ethernet specifikací.

Twisted Pair 
Velkou výhodu, systému BARTECH minibarů, je možnost propojení pomocí stávající hotelové kabeláže. Jednou z těchto možností je také telefonní dvoulinka. Toto řešení využívané v hojné míře je ideální variantou pro již zaběhnutý hotel, který chce zachovat svou vlastní kabelovou síť.

Coax Cable
Jedná se o alternativu již výše uvedených řešení. Komunikaci mezi atomatickými minibary a Bartech serverem je možné zajistit pomocí hotelové MATV koaxiální antény. Náš systém funguje pod třemi různými frekvencemi a tudíž je možné ho propojit s většinou PAY TV systémů.

Wifi 
Společnost Bartech má již několik úspěšných instalací plně automatických minibarů, které pracují pomocí Wi-Fi propojení. 
Tento systém je kompatibilní s jakýmkoliv přístupovým bodem 802.11b.      
Zig Bee 
K naší již existující řadě možností připojení minibarů BARTECH s obslužným serverem, nově přibyla možnost využití technologie bezdrátového přenosu dat s názvem Zig Bee.

DETEKCE
Detekční systém Bartech - odkaz dokonalosti

Senzorové mikrospínače využíváme u našich minibarových polic, u polic ve dvířkách a detekce váhy produktu a jeho pozice(tvaru) v suché sekci. 
Tyto spolehlivé senzory nejsou v přímém kontaktu s produkty na polici a tudíž je snadné tyto minibarové police vyčistit.

Magnetické senzory jsou určeny k detekci položených lahví ve specifické části minibaru určené k proměnnému výběru produktů.

Speciální infačervené senzory využíváme pro naši tzv. suchou sekci již 15 let.
Tyto osvědčené a spolehlivé senzory se také velice snadno čistí.


Bartech a jeho takzvaná "Zelená politika" chránící naše životní prostředí 
Jednou z priorit firmy Bartech je dodržovat pravidla pro ochranu životního prostředí, a to ve všech etapách procesu výroby a zásobování. 

Kompresní chladící jednotka patří do energeticky efektivní třídy A, což je nejvyšší stupeň efektivity. Elektrický kompresor čerpá (pumpuje) „CFC-free“ chlazení R-134A přes hermeticky uzavřený systém. Produkty firmy bartech jsou kontrolovány elektronicky a on-line termostat kontroluje napájení do kompresoru. 

Elektronické chladničky (E-fridge) od firmy Bartech využívají eutektického zařízení nebo tzv. "cold sink" (studeného poklesu, studeného umyvadla). K tomu, aby bylo možné při stabilní teplotě dosáhnout minimálního počtu cirkulací v kompresoru. Absorpční minibary podrobujeme celou řadou testů během celého výrobního procesu, abychom zaručili vyloučení jakéhokoli rizika propustnosti (netěsnosti). 

Standardní C.E.S.S. zařízení umožňuje regulaci chlazení v závislosti na období vysokých a nízkých nákladů. 
Dále musíme brát v potaz úsporu energie, jelikož je možné v každém období detailně nakonfigurovat zařízení na volný pokoj, obsazený pokoj, nebo na pokoj mimo provoz. Více než 30% úspory energie je možné dosáhnout v závislosti na obsazenosti hotelu a hotelových požadavků na úroveň chlazení. 

Všechny minibary společnosti Bartech jsou v souladu s následujícími standardy(normamy) životního prostředí: 
  • CSA (Certification Standard Application), 
  • UL (Underwriter Laboratory), 
  • FCC (Federal Communications Commission), 
  • CE (Conformité Européenne), 
  • WEEE Directive 2002/96/EC and 2003/108/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment), 
  • RoHS ("Restriction of the use of Certain Hazardous Substances" in electrical and electronic equipment. 

ISO certifikace: Bartech produkty splňují certifikace ISO 9001 a ISO 14001.